Fabiny Tibor publikációi

KÖNYVSZERKESZTÉS

Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába. Szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Kerülete, HermeneutIkai Kutatóközpont, 2008.

KÖNYVFEJEZETEK

„Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete” in, Mezei Balázs- Schmal Dániel, Megújító újdonság. Tanulmányok Vető Miklós gondolkodásáról, Budapest, Szent István Társulat, 2020, 69-89.

„Összeegyeztethető-e Luther theologia crucis-a Jonathan Edwards theologia gloriae-jával? in, Puskás Attila- Perendy László (szerk.) Isten dicsősége – A teremtés szépsége. Teológiai tanulmányok, Szent István Társulat, 2020. 162-179.

Edwards, Jonathan, Szemelvények, in, Fabiny Tibor (szerk.) A tipológiai szimbolzmus. Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika törtéteéből. Ikonológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPres,, 1998 (1 kiad. 1988), 45-66.

Edwards and Biblical Typology, in, Gerald R.McDermott (ed), Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 91-108.

Edwards és a bibliai tipológia, in, Amerika teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába, Szerk. Tibor Fabiny, Sára Tóth, Budapest, A Magyarországi Refromátus Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008. 116-133.

Jonathan Edwards and the Indians, in: Enikő Sepsi, Judit Nagy, Miklós Vassányi, János Kenyeres (eds), Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies, Newcastle upon Tyne, 2014, Cambridge Scholars Publishing, 345–357.

FOLYÓIRATCIKK

Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete, in Vallástudományi Szemle, 2017, 13. évf., 3. szám, 51–70.

Kállay Katalin publikációi

FOLYÓIRATCIKK

Kállay G. Katalin, „Alternative Viewpont. Edwards and Beauty”m in. Gerald R. McDermott, Understanding Jonathan Edwards An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 12-7-123

KÖNYVFEJEZET

„Hozzászólás ‘Jonathan Edwards lés a szépség'” című előadásához in, Amerika teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába, Szerk. Tibor Fabiny, Sára Tóth, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008. 149-152.