Jonathan Edwards Center Hungary

Jonathan Edwards (1703–1758) a 18. századi Amerika máig is legnagyobb hatású polihisztora volt: lelkész, teológus, filozófus, esztéta, bibliatudós, történettudós, igehirdető, a „Nagy Ébredés” vezető alakja, az indiánok misszionáriusa, s halála előtt az akkor alakuló Princetoni Egyetem (College of New Jersey) elnöke. Életművét a 20. század második felétől kezdve hatalmas érdeklődés övezi. A Yale-i Egyetem „Jonathan Edwards Központja” huszonhat kötetben jelentette meg Edwards műveinek kritikai kiadását, további hetvenhárom kötet elektronikusan érhető el. Magyarul 2008-ban a Helikon Kiadónál jelent meg Az igaz erény természete című könyve; s a Gondolat Kiadónál a vallási lélektan egyik klasszikusának tartott műve: Értekezés a vallási indulatokról.

2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem adott otthont az első európai nemzetközi Edwards-konferenciának, amelynek szerkesztett anyagát 2009-ben az Oxford University Press adta ki Understanding Jonathan Edwards címen; magyarul pedig 2008-ban Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába címen jelent meg a konferenciának otthont adó egyetem kiadásában.

A Yale-i Jonathan Edwards Központnak a világ számos egyetemén van társult kutatóközpontja: Ausztráliában, Dél-Afrikában, Brazíliában, s Európán belül Heidelbergben, Leuvenben, Wroclavban, s legújabban a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen.

Felvételek a kutatóközpont 2012-es megalakulásáról

 • Dia1
 • Dia2
 • Dia3
 • Dia4
 • Dia5
 • Dia6
 • Dia7
 • Dia8
 • Dia9
 • Dia10
 • Dia11
 • Dia12
 • Dia13
 • Dia14
 • Dia15
 • Dia16
 • Dia17
 • Dia18
 • Dia19
 • Dia20
 • Dia21
 • Dia22
 • Dia23
 • Dia24
 • Dia25
 • Dia26
 • Dia27
 • Dia28
 • Dia29
 • Dia30
 • Dia31
 • Dia32
 • Dia33
 • Dia34
 • Dia35
 • Dia36
 • Dia37
 • Dia38
 • Dia39

Fabiny Tibor

Szerkesztőbizottsági tag: link

The Relevance of Jonathan Edwards Today

We would like to thank Professor Tibor Fabiny and the Jonathan Edwards Center Hungary for hosting “The Relevance of Jonathan Edwards Today.” We had a fantastic workshop with great presentations and lively round table discussions. Below are a few photos from the two-day event.